Elért kitüntető címeink

Akkreditált kiváló Tehetségpont

Az intézményben folyó tehetséggondozó pedagógiai tevékenység eredményeként 2011 óta folyamatosan jogosultak vagyunk az Akkreditált Tehetségpont, majd az Akkreditált kiváló Tehetségpont cím viselésére. Iskolánk 3 területet jelölt meg a tehetséggondozás programjában: sport, természettudomány, idegen nyelv. Mindhárom területen az volt a célunk, hogy lehetőséget adjunk tehetséges diákjainknak kiváló képességeik kibontakoztatására. Az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét, az egészségtudatos életvezetést, a szemléletformálást, a helyes életmódra való nevelést, az idegen nyelvek ismeretét kiemelkedően fontosnak tartjuk az iskoláskorú diákok és családjaik körében. Tanítási órákon, tehetséggondozó foglalkozásokon, szakköri órák keretein belül arra törekszünk, hogy a képességek kibontakoztatásával a tanulók személyiségét sokoldalúan fejlesszük. Elért eredményeink tükrében büszkék vagyunk azokra a diákjainkra, nevelőinkre, akik szívügyüknek érzik a tehetséggondozást.

Örökös Boldog Iskola

A Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola 2015-ben bekapcsolódott a „Boldog iskola” programba. Vállaljuk, hogy a program tematikájának megfelelően azokban az osztályokban, amelyek csatlakoztak a kezdeményezéshez ún. „Boldogságórák” kerülnek megtartásra. Boldogságóra témakörök: 1. Boldogságfokozó hála  2. Optimizmus gyakorlása 3. Kapcsolatok ápolása 4. Boldogító jócselekedetek 5. Célok kitűzése és elérése 6. Megküzdési stratégiák 7. Apró örömök élvezete 8. Megbocsátás 9. Testmozgás 10. Fenntartható boldogság A Boldogságóra program a pozitív pszichológia eredményeire épít. Ötleteket, módszertani segítséget ad az iskolás korosztály számára a boldogságra való képesség fejlesztéséhez. Valljuk, hogy a boldog gyerekekből lesznek a boldog és sikeres felnőttek. A gyerekek és a pedagógusok aktívan és lelkesen vesznek részt a programokon. A gyerekek önbizalma erősödik a koncentrációt igénylő feladatokban. Kreatívvá válnak az évek során. A tanult konfliktuskezelési technikákat be tudják építeni a mindennapjaikba, kapcsolataikba. E program hatékonyan hozzájárul a harmonikusabb személyiségfejlődéshez. Iskolánk elnyerte az örökös Boldog iskola címet.

Határtalanul!

Ösztönözzük, hogy intézményünkben pedagógusaink természetjáró kirándulásokat, külföldi utakat, túrákat szervezzenek, amelyeken a gyerekek, tanulók megismerkedhetnek az ország egy-egy tájegységének történelmi, kulturális értékeivel, a történelmi Magyarország értékeivel, más népek kultúrájával. Támogatjuk a testvériskolákba történő látogatásokat is. Ehhez felhasználjuk a Határtalanul pályázat adta lehetőségeket. Sikeres pályázat esetén HATÁRTALANUL! témanapot szervezünk. Célunk, hogy a külhoni kiránduláson látott, hallott és megtapasztalt dolgokat minél teljesebben megmutathassuk az iskola többi diákjának és pedagógusának. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainkban tudatosuljon, hogy hazánk határain túl is élnek magyar emberek. Ezek a kirándulások önkéntesek és a pályázat adta lehetőség szerint támogatottak.

Fenntarthatósági témahét

Iskolánk elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt, ezért minden évben csatlakozunk a Fenntarthatósági témahéthez. Fontos, hogy a fenntarthatóság hangsúlyossága egyre erőteljesebb legyen az egész tanulói-, dolgozói közösség számára. A fenntarthatósági témahét célja: a környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Ökoiskola

A 2018/2019-es tanévben elnyertük az Öko-iskola megtisztelő címet a korábban megkezdett öko tevékenységünk eredményeként, majd a 2021/2022-es tanévben másodjára is elnyertük a kitüntető címet. Intézményünk tantestülete elkötelezett az iránt, hogy diákjaink környezettudatosan éljenek, ismerjék a fenntartható fejlődés fontosságát, minden munkatervünkbe beépítettük az ökoszemlélettel kapcsolatos teendőinket.

Az intézmény életében a megalakulás pillanatától hangsúlyosan jelen van a természet szeretete. A Platán iskola falai közül számos olyan gyermek került ki, akik a természetvédelmet élethivatásuknak választották. Ezt a szellemi örökséget igyekszik megőrizni az iskola. Az elmúlt években komoly lépéseket tettünk azért, hogy egykori fénykorát újra élje a környezettudatosság terén. Célunk, hogy a szemléletformálás, a helyes életmódra való nevelés ne csak a természettudományos órák keretében történjen, hanem mindenki elengedhetetlen kötelességének érezze. A helyes szemlélet kialakításánál legfontosabbnak a személyes példamutatást tartjuk.

Erzsébet táborok

Minden évben nagy sikert arat a Napközi Erzsébet-tábor a 7-11 éves korosztály körében. Évente közel 200 tanuló vesz részt a tábori programokon, amelyhez kiváló helyszínt nyújtott a Platán iskola árnyas parkja, ahol a kültéri programok zajlanak. A tábort szervező pedagógusok tartalmas, színvonalas, élménydús programokat állítanak össze a táborozó gyermekeknek, nagy hangsúlyt fektetve az egészségtudatos, a környezettudatos nevelésre.

A táborozók többféle sporttevékenységet kipróbálhatnak a tábor ideje alatt: kickbox, asztalitenisz, ökölvívás, birkózás, tenisz, íjászat, Fitkid, karate, foci. Tovább színesítik a programokat a kézműves foglalkozások, a tésztakészítés rejtelmei, ügyességi kutyabemutató, a Petőfi Mozi kínálta filmvetítések, kerékpáros ügyességi versenyek, és az erdészeti foglalkozások. Köszönet a félegyházi vállalkozóknak, közintézményeknek, akik támogatják a táborok sikeres megvalósítását: Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület, Egészségfejlesztési Iroda, Petőfi Mozi, Móra Labor, Tourinform Iroda, Félegyházi Termál Parkfürdő, Süveges Autósiskola. Külső helyszínekre is ellátogatnak a táborozók. Szeged, Csongrád-Bokros, Felgyő kecskesajtgyártás, kalandpark, planetárium, vadnyugati város, állatkert és vadaspark.

Madárbarát iskola

Az iskola gyönyörű környezetben, az ún. „Közelszőlői Pihenőpark” mellett helyezkedik el, amely meghatározó élményeket nyújthat az ott tanuló gyermekek számára. Iskolánk a nevét is onnan kapta, hogy az épület udvarán hatalmas, védett platánfák élnek. A tanulók környezeti nevelésében és szabadidős tevékenységében fontos szerepet játszik az iskola természeti környezete. Sokat tett ezért az iskola alapító-igazgatója, aki ma is kapcsolatot ápol az intézménynyel. Több évtizedes munkásságának köszönhetően a park ún. „madárbarát” élőhely, amelyet a gyermekek érdeklődéssel gondoznak madáretetők és madárodúk kihelyezésével. Minden évben készítenek tanulóink nagy számban madárodukat, melyet szakszerűen helyeznek ki a Móravárosban.

Energiahatékony iskola 2021

A Virtuális Erőmű Program (VEP) 10. jubileumi Parlamenti díjátadóján a Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola ismét elnyerte az Energiahatékony Iskola 2021 címet. Az országban összesen 5 iskola vehette át ezt a kitüntető elismerést. A Platán Iskola közössége kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos, energiahatékony és fenntartható nevelésre. A természet értékeinek megőrzésében a tantestület, a diákok és a szülők egyaránt elkötelezettek, együttműködésük példaértékű.

A Virtuális Erőmű Program a legjobb három uniós energiahatékonysági program közé választott fentarthatósági kezdeményezés. Célja, hogy a partnerek energia- és szén-dioxid megtakarításait összegyűjtse, bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza. Az el nem használt és így egy fosszilis, szennyező erőműben meg nem termelt energia egységekből egy „virtuális erőmű” épül fel, mely mára az ország 2. legnagyobb villamos erőművévé vált.

Köszönet a Kecskeméti Tankerületi Központnak, mint fenntartónak és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának azokért a beruházásokért, amelyek nagyban hozzájárultak a Platán Iskola energiahatékony céljainak eléréséhez.

Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola

Iskolánk 4 éve, minden évben csatlakozik a Fenntarthatósági Témahéthez, ahol kiemelt szerepet kap a tudatos fogyasztói magatartás. Csatlakozunk a Ne vásárolj semmit nap mozgalomhoz. Az autómentes nap programjain mindig részt veszünk. Diákjaink 60%-a gyalog vagy biciklivel jár iskolába, fontos számunkra, hogy ne pazaroljuk az energiaforrásainkat, óvjuk a környezetet. Energiakommandót működtetünk (a gyerekek körében), melynek legfőbb feladata az iskolai takarékosság megvalósítása. Tanórai és tanórán kívüli kereteken belül egyaránt arra neveljük a gyerekeket, hogy etikus, környezettudatos, felvilágosult fogyasztóvá váljanak.

A tudatos fogyasztóvá való nevelés egy hosszú folyamat, amely során megtanítjuk diákjainknak, hogyan válhatnak körültekintő vásárlóvá.  A fogyasztói kultúra kialakítása a NAT-ban kiemelt fejlesztési feladat, amelyet szem előtt tartunk, ezért a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakításának érdekében számos életszerű példát mutatunk be diákjainknak. A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti.

Állatvédelmi kódex

A Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola aláírta az Állatvédelmi kódexet és vallja, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szellemében az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények. Minden állategyed egyszeri és megismételhetetlen. A biológiai sokféleség védelme és a természet fenntarthatósága korunk egyik legfontosabb kérdése, és ennek szerves része lehet az állategyedek védelme. Az etikus fogyasztói magatartás, tudatos vásárlási szokások jelentősége folyamatosan növekszik világszerte, valamint az állatokkal szembeni kegyetlenség és az emberek elleni erőszak szoros összefüggése immár tudományosan igazolt. Intézményünk az Állatorvostudományi Egyetem által kezdeményezett és koordinált egyeztetések eredményeképpen szándéknyilatkozatot tett az Állatok védelmének érdekében.

További részletek az alábbi oldalon olvashatóak:

Állatvédelmi kódex (kattintson a linkre)

Állatbarát iskola

Büszkék vagyunk, hogy iskolánk elnyerte az Állatbarát Iskola címet. Ennek a titulusnak a viselése is hozzájárul intézményünk azon törekvéseihez, melyeket az állatok és a természet védelme érdekében teszünk, közvetítünk. A pályázat rámutatott erősségeinkre és hasznos követendő tevékenységeket, programokat ajánlott, melyek megvalósításait beillesztjük a tanévre tervezett feladataink közé. Örömmel tölt el bennünket, hogy ezek közül a lehetőségek közül már sokuk megjelent az elmúlt tanéveink során mint pl. az állatok és a természet iránti felelős magatartás igényére való törekvés, tangazdaság és vadasparkok látogatása, madáretetés, erdei iskolák látogatása, gyűjtések szervezése a helyi és egyéb települések szervezetei számára, stb.
“Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik”/Anatole France/
Ébredjünk hát fel!

Skip to content